S03E06 Baron?… | Wampir: Maskarada (5 ed.) | Zatruty zdrój

Zatruty zdrój S03E06 by Ryzyko Narracyjne | Wampir: Maskarada (5 ed.) http://ryzykonarracyjne.pl/wp-content/uploads/2021/10/zz-s03e06_full.mp3 Spotkanie koterii „Ambrozja” niespodziewanie odbywa się u Mariusza – i jak zwykle przebiega burzliwie....